Att måla / rita träd är en konstform där man måste behärska olika aspekter. Stammen, löven, skuggorna – varje detalj kräver övning. Och varje trädart är en ny utmaning. 32 sidor, engelsk text, 22x29 cm. Författare: Denis John-Naylor.