Vill du lära dig grundläggande färgteori? Dår den här lärorika boken nästa steg på din resa! 40 sidor, engelsk text, 25x34 cm. Författare: Mollica Patti. Illustratörer: Koseph Stoddard, Varvara Harmon, Elisabeth T. Gilbert, Tom Swimm, David Lloyd Glover.