Linex 2616 geometrivinkelhake Med fasad kant. Precisionsindelad vinkelmätare och mm-skala. 0-punkt mitt på hypotenusan. Passar särskilt bra för undervisning i geometri och ritning. Kan användas för skraffering, gradmätning, stöd för den vinkelräta och riktning av geometriska figu... Läs mer