SVENSK TEXT – I boken Skavank skriven av Isabelle McAllister ges inspiration, teori och praktik i hur man lär sig älska det lite trasiga och nötta från många material och ta de objekten till helt nya höjder. Kom ihåg att en skavank oftast bara en väg till något unikt - de... Läs mer