Varekurv

-55%
Panduro Hobby

Slipmiddelspray 150 ml

50.00
109.95
Du sparer 59.95
50+ stk
Levering inden for 1-3 hverdage
1
109.95 50.00
 • car
  Fri levering over 399 kr & hjemmelevering fra 39 kr.
 • return
  Gratis returnering 
  30 dages returret.
Lagersaldo i din butik

Ring til os, hvis du vil være helt sikker på, at varen findes i butikken.

Lagersaldo i din butik
Butikker i nærheden

Lagersaldo i butikken

Butikker A-Å
Slipmiddelspray, slipmiddel til lysforme. Bruges mest på plast og metalforme. Spray i formen, lad det løbe af, og sæt vægen på plads. Velegnet til krystalmasse 101847. Indhold 150 ml.
Artikelnummer
101880
Mærker
Kategorier
Lys tilbehør
EAN
7320181018803
Volumen (l)
0.15
Højde (mm)
140
 • Beholder under tryk Kan sprænges ved opvarmning.
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Forårsager hudirritation.
 • Yderst brandfarlig aerosol.
 • Opbevares under lås.
 • Hold beholderen tæt lukket.
 • Søg lægehjælp.
 • Opbevares på et godt ventileret sted.
 • Alt tilsmudset tøj tages af.
 • Og vaskes inden genanvendelse.
 • Ved hudirritation:
 • Undgå udledning til miljøet.
 • Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • VED INDÅNDING:
 • VED KONTAKT MED HUDEN:
 • Vask med rigeligt vand.
 • Beskyttes mod sollys.
 • Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 o C/122 o F.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • Udslip opsamles.
 • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C /122 °F.

Produktmærkning

Fare

Information

Contains: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics