Varekurv

Bæredygtighed i Kreatima

I Kreatima er din kreativitet og kunstneriske skaberlyst i centrum. Hér finder du kunstnermaterialer af høj kvalitet, der giver dig plads og mulighed for at udvikle dine kunstneriske drømme. Vi arbejder løbende på at forbedre vores sortiment udfra et bæredygtighedsperspektiv og vi bestræber os på at foretage valg, der er bedre for vores jord, vores værdikæde og ikke mindst for dig som kunde.


Et nøje udvalgt sortiment

Kreatimas udvalg af kunstnermaterialer indebærer, at vi stiller særlige krav til kvalitet og funktion. Vi fokuserer på at kunne tilbyde et bredt sortiment af høj kvalitet, så du kan udvikle dine kunstneriske evner og føre dine idéer ud i livet. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder farver med højt pigmentindhold, papir i mange, forskellige kvaliteter og pensler, der opfylder netop dit behov.

Tungmetaller i kunstnerfarver

De fleste farver i Kreatimas sortiment består ikke af tungmetalholdige pigmenter, men der er enkelte undtagelser. Man bør udvise forsigtighed med farver, der indeholder kadmium og zink, eftersom disse kan være skadelige for miljøet. Kadmiumgule eller kadmiumrøde farver, hvor der står ”hue”, ”sub” eller ”imit” efter farvenavnet indeholder ikke kadmium.

Sikker anvendelse

Naturligvis prøver vi, så vidt muligt, at undgå skadelige stoffer i de produkter, vi sælger. Vores sortiment omfatter såvel opløsningsmiddelbaserede som vandbaserede produkter og mange produkter i pulverform. En del af sortimentet kræver visse forkundskaber for at de skal kunne bruges på en sikker måde. Vi anbefaler derfor altid, at du læser det, der står på emballagen og i instruktionerne, så du kan skabe sikkert.


Tænk på miljøet – korrekt håndtering af dit affald

Rester af farve, lak, lim, opløsningsmiddel og lignende må aldrig skylles ud i afløbet. Det skal afleveres til en genbrugsstation som farligt affald. Det gælder også for klude og andet med rester af produkterne på. Tør farverester af hænderne, før du vasker dem. Tør penslerne nøje, skyl dem i en bøtte med vand eller opløsningsmiddel. Tør dem af igen, før du rengør dem i rindende vand.

Aflevér rester i originalemballage eller i en beholder, hvorpå der tydeligt står, hvad den indeholder, for eksempel ”vandbaseret akrylfarve”. Hvis affaldet indeholder kadmium eller zink, skal det mærkes med ”kadmiumholdigt affald”.

Sortér helt tomme bøtter og tuber som almindelig emballage – læg for eksempel en plasttube blandt plastemballage. Emballage mærket med faresymbolet miljøfare, skal altid afleveres til genbrugsplads som farligt affald.