Handlekurv

Konkurransevilkår for Månedens kunst

Slik deltar du i konkurransen

Last opp et bilde eller en video av et kunstverk du har laget selv, tagg kontoen @kreatimaofficial og bruk hashtaggen #kreatimamyart. Noen av materialene (maling, leire, pensler eller annet) du har brukt må komme fra Kreatima (hvilket som helst av varemerkene vi selger). Konkurranseperioden er hver måned i 2024. Du kan delta fram til kl. 23:59 den siste dagen i hver måned.

Opplysninger om arrangør og hvordan du deltar

Konkurransen arrangeres av Panduro og pågår på vår Instagram-konto hver måned i 2024. Ved å laste opp bilde med konkurransens hashtag og tagge vår Instagram-konto, godkjenner du deltagelse i konkurransen samt disse konkurransevilkårene. Du må ha åpen Instagram-konto i konkurranseperioden for å kunne delta. Når du laster opp ditt bidrag i konkurransen bekrefter du at du selv har skapt verket, og at du eier samtlige rettigheter til bildet. Videre må du ha forsikret deg om at eventuelle personer på bildet samtykker til at bildet sendes til Panduro innenfor rammen for konkurransen, og at bildet kan brukes til de markedsføringsformål som fremgår av disse konkurransevilkårene. Panduro kan forlange en skriftlig dokumentasjon på dette med det formål å sikre at disse betingelsene etterleves. Panduro forbeholder seg retten til å flagge og diskvalifisere bilder som vurderes å være ulovlige, eller på annet vis etisk eller moralsk upassende, på samme måte som slike bilder som kan være gjenstand for rettighetskrenkelse eller som på annet vis er i strid med konkurransevilkårene.

Regler

Du må være 18 år eller eldre og bosatt i Sverige, Norge eller Danmark for å delta i konkurransen. Du kan bare delta i ditt eget navn. Ansatte hos Panduro og deres pårørende kan ikke delta i konkurransen.

Premie

Vinnerne får et gavekort på Kreatima til en verdi av 500 kroner, tittelen «Art of the month» samt eksponering i form av et innlegg i både feed og høydepunkter på @kreatimaofficial.
Gevinsten kan ikke løses inn mot kontanter, byttes mot noe annet eller overlates til en annen. Gevinsten er personlig, og en eventuell skatt på gevinsten betales av vinneren.

Kåring av vinner

Alle konkurransebidrag som er lastet opp under hashtaggen vurderes månedlig av en jury. Etter konkurransens siste dag vil juryen kåre en (1) vinner basert på konkurransebidragets ide og kreativitet. 
Vinnerne offentliggjøres i et Instagram-innlegg senest en uke etter siste konkurransedag. Det er ikke mulig å klage på juryens beslutning. Vinnerne kontaktes også gjennom en personlig melding på Instagram. Som konkurransedeltaker har du ansvar for å påse at kontaktopplysningene dine er riktig utfylt. Hvis vi ikke får kontakt med en utkåret vinner innen 14 dager etter at denne har blitt kunngjort, forfaller gevinsten og det utropes en annen vinner. Den som først ble utropt til vinner vil ikke motta noen kompensasjon.

Retten til å bruke de opplastede konkurransebidragene

Når du laster opp bidraget med korrekte tagger (@kreatimaofficial og #kreatimamyart) og velger å delta i konkurransen, gir du Panduro Hobby AB i Sverige og Finland, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark retten til fritt å bruke konkurransebidraget ditt i alle de nevnte selskapenes markedsføring under hele konkurranseperioden og i opptil ett år etter at vinneren har blitt kunngjort. Dette innebærer at Panduro Hobby AB i Sverige og Finland, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark kan bruke alle konkurransebidragene på valgfritt vis, uten begrensning i omfang og territorium, men likevel innenfor rammene til de respektive selskapenes normale virksomhet og i tråd med lover og god skikk. Panduro Hobby AB i Sverige, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark eier dermed retten til fritt å bruke alle innsendte konkurransebidrag, i sin helhet eller delvis, i all administrasjon rundt konkurransen så vel som i markedsføringsøyemed i samtlige av de kanaler/medier som selskapene benytter seg av både under konkurransen og etterpå, inkludert, men ikke utelukkende, annonser i aviser, tv, internett inkludert sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram osv. Merk deg at dette gjelder også om du ikke kåres som vinner.

Retten til å bruke vinnerbidraget

Dersom du kåres som vinner, overlater du rådighetsretten eksklusivt til Panduro Hobby AB i Sverige og Finland, Panduro Hobby AS i Norge og Panduro Hobby A/S i Danmark, som kan bruke vinnerbidraget ditt på valgfritt vis, uten begrensning i tid, omfang og territorium, men likevel innenfor rammene til deres normale virksomhet og i tråd med lover og god skikk.

Øvrig

Panduro tar ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer under deltakelsen som skyldes deltakerens datautstyr, mobiltelefon, internettilkobling eller tilsvarende.

Håndtering av personopplysninger

Ved å delta i konkurransen samtykker du til at Panduro kan registrere og bruke personopplysningene du oppgir for å administrere konkurransen, som navn eller e-postadresse. Panduro vil bare bruke de personopplysningene du oppgir for å delta i konkurransen, til å administrere konkurransen. Personopplysningene, bortsett fra eventuelle opplastede bilder der det forekommer personer, vil ikke bli brukt til markedsføring. Av skattetekniske årsaker og for å verifisere alder vil vi også behøve vinnerens personnummer og kontaktopplysninger. Du har rett til å forlange informasjon fra Panduro om behandlingen av dine personopplysninger og at feilaktige opplysninger blir rettet. All håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med Panduros integritetspolicy. Alle spørsmål gjeldende håndtering av personopplysninger eller endring av feilaktige opplysninger rettes til Panduros kundeservice.

Trykkfeil eller utilsiktede misforståelser

Panduro Hobby AB eller andre parter som medvirker direkte eller indirekte i denne konkurransen, har ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller utilsiktede misforståelser i forbindelse med konkurransen.

Ansvarlig for konkurransen og dataansvarlig

Panduro Hobby AB
205 14 Malmö
Sverige
Telefon: +47 69 02 07 80
Mejl: customercare@kreatima.no

Organisationsnummer: 556073-6356
Ved eventuelle spørsmål, kontakt Kreatima Customer Care.
Følg oss gjerne på Instagram @kreatimaofficial og på www.facebook.com/kreatima.

Vinner 2024

Mars 

Hanna Gulin, @artbyhannagulin

April

Inita Blumberga, @akvarellblomster

Mai

Zanna Guldbrandsson, @zannaguldbrandsson.art