Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

0 (0 anmeldelser)

Prof. Dammar Varnish 400 ml

199,90
Bare 3 igjen
1
199,90
Bare 3 igjen
 • car
  Fri frakt over 599 kr.
  Hjemlevering fra 59 kr.
 • return
  Fri retur
  30 dagers åpent kjøp.
 • delivery
  Levering 2-4 virkedager.
 • products
  Mer enn 8 000
  produkter
Lagersaldo i din butikk

Vil du være sikker på at varen finnes i butikk? Ring oss.

Lagersaldo i din butikk
Butikker i nærheten

Lagersaldo i butikk

Butikker A-Å
W&N Professional Dammar Gloss Varnish. Blank sprayferniss fra Winsor & Newton for bruk på olje- og alkydmalerier. Bør ikke applikeres på oljemalerier før de har tørket helt (6-12 mnd). Kan fjernes med destillert terpentin. Innhold 400 ml.
Artikkelnummer
433850
Merker
Kategorier
Malemedier
EAN
7320184338502
Volum (l)
0.4
 • Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • Beskyttes mot sollys.
 • Ved vedvarende øyeirritasjon:
 • Søk legehjelp.
 • Ved hudirritasjon eller utslett:
 • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • Vask med mye vann.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE
 • VED HUDKONTAKT:
 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Irriterer huden.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Vask utsatt hud grundig etter bruk.
 • Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
 • Unngå utslipp til miljøet.
 • VED KONTAKT MED ØYNUKE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
 • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 • Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
 • Samle opp spill.
 • Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Produktmerking

Fare

Informasjon

Contains: Turpentine