Varukorg

Oklassificerat

Bostik lim & penseltvätt 0.5L

169.90
Slut online
1
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Bostik Adhesive Cleaner, skonsam och effektiv lim & penseltvätt. Vid penseltvätt och rengöring av verktyg används outspädd rengöringsvätska. Ej torkat lim avlägsnas omedelbart med outspädd rengöringsvätska. Om limmet torkat, fukta det och låt svälla några minuter. Avlägsna därefter limresterna med outspädd rengöringsvätska. Vid lättare fläckar och allmän rengöring, späd med 15 delar vatten. Innehåll 0,5 liter.
Artikelnummer
103996
Kategori
Rengöring
EAN
7311020027711
Volym (l)
0.5
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Förvaras inlåst.
 • Framkalla INTE kräkning.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 • VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCUKTRALUK /läkare.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Ethanol 20-30%, Distillates (petroleum), hydrotreated light