Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Panduro Hobby

Ljussläppspray 150 ml

139.90
50+ st online
1-3 arbetsdagars leverans
1
139.90
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Ljussläppspray, släppmedel för ljusformar. Används mest på plast och metallformar. Spraya i formen, låt rinna av och sätt veken på plats. Lämplig till kristallmassa 101847. Innehåll 150 ml.
Artikelnummer
101880
Varumärke
Kategori
Ljus tillbehör
EAN
7320181018803
Volym (l)
0.15
Höjd (mm)
140
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Irriterar huden.
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Förvaras inlåst.
 • Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • Sök läkarhjälp.
 • Förvaras på väl ventilerad plats.
 • Ta av nedstänkta kläder.
 • Och tvätta dem innan de används igen.
 • Vid hudirritation:
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID INANDNING:
 • VID HUDKONTAKT:
 • Tvätta med mycket vatten.
 • Skyddas från solljus.
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Samla upp spill.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics