Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

-50%
Plastikote

PK Metallicspray 400ml Guld

99.95
199.90
Du sparar 99.95
Endast 8 kvar
1-3 arbetsdagars leverans
Välj variant:
1
199.90 99.95
Endast 8 kvar
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
PlastiKote sprayfärg metallisk, med djup lyster för dekorativ målning av trä, plast, metall, keramik, glas, rotting, sten och terrakotta. Yttorr efter ca 5-10 minuter. Helt torr efter 25-35 minuter. För både inomhus- och utomhusbruk. GÖR SÅ HÄR: Spraya endast i välventilerade utrymmen. Kontrollera att ytan är ren och torr. Skaka väl i en minut, så att du kan höra mixerkulan. Flera tunna lager rekommenderas (framför ett enda tjockt lager). Vi rekommenderar att grunda blanka ytor först, använd PlastiKote grundfärg. Spraya på ett icke synligt område först för att försäkra dig om kompatibilitet och lämplighet. Täckning: Ungefär 2 m². Innehåll 400 ml. - Guld
Artikelnummer
103927
Varumärke
Kategori
Sprayfärger
EAN
0071915149368
Volym (l)
0.4
Bredd (mm)
66
Längd (mm)
210
Djup
66
 • Kan orsaka organskador.
 • Irriterar huden.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Skyddas från solljus.
 • Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • VID KONTAKT MED ÖGONEN:
 • Tvätta med mycket vatten.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • VID HUDKONTAKT:
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Acetone, Hydrocarbons, C9, aromatics and Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)