Varukorg

-50%
Plastikote

PK Spray Primer Vit

94.95
189.90
Du sparar 94.95
Slut online
Välj variant:
1
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
PlastiKote grundfärgsspray, 400 ml. Grundfärgssprayen är speciellt nyttig på omålade ytor och kan användas på i stort sett allt - utom aluminium. Den skapar ett jämnt lager och utgör en yta för täckfärgen. Räcker till ca 2 m² . Beröringstorr efter 30 - 50 minuter, genomtorr efter 48 timmar. Både för inomhus och utomhusbruk. Färg: Vit
Artikelnummer
103954
Varumärke
Kategori
Sprayfärger
EAN
5055018131678
Volym (l)
0.4
Bredd (mm)
66
Längd (mm)
202
Djup
66
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • Skyddas från solljus.
 • VID KONTAKT MED ÖGONEN:
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Acetone, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics and Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics