Produktet er nu i din varekurven

Varekurv

Artists Varnish Gloss spray

179.95
50+ stk
Levering inden for 1-3 hverdage
Vælg variant:
1
179.95
 • car
  Fri levering over 499 kr & hjemmelevering fra 39 kr.
 • return
  Gratis returnering 
  30 dages returret.
Lagersaldo i din butik

Ring til os, hvis du vil være helt sikker på, at varen findes i butikken.

Lagersaldo i din butik
Butikker i nærheden

Lagersaldo i butikken

Butikker A-Å
Artists Varnish Spray, Winsor & Newton. Kunstnerfernis, der beskytter malerier med olie-, alkyd- eller akrylfarve, så de ikke gulner. Kan fjernes med mineralsk terpentin. Prøv sprayen først, før den bruges på det færdige arbejde. Hold en afstand på 25-30 cm. Oliemaling: Lad det tørre i 6-12 måneder før behandling. Efter brug: Vend spraydåsen på hovedet, og sprøjt mundstykket rent (så det ikke stopper til). Pakke med 400 ml. Gloss
Artikelnummer
679900
Mærker
Kategorier
Malemedier
EAN
0884955002414
Volumen (l)
0.4
Højde (mm)
210
Diameter ydre (mm)
65
 • Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • Hold beholderen tæt lukket.
 • Opbevares på et godt ventileret sted.
 • Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • VED INDÅNDING:
 • Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 o C/122 o F.
 • Beskyttes mod sollys.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Yderst brandfarlig aerosol.
 • Beholder under tryk Kan sprænges ved opvarmning.
 • Forårsager organskader.
 • Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C /122 °F.
 • Vask udsat hud grundigt efter brug.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • VED KONTAKT MED ØJNUKE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • Opbevares under lås.

Produktmærkning

Fare

Information

Contains: Stoddard solvent