Produktet er nu i din varekurven

Varekurv

Bestil julegaverne senest den 17/12 for levering inden jul 🚚 🎁

Prof. Dammar Varnish 400 ml

179.95
Fri fragt
13 stk
Levering inden for 1-3 hverdage
1
179.95
 • car
  Fri levering over 399 kr & hjemmelev. fra 39 kr.
 • return
  Gratis returnering 
  30 dages returret.
 • products
  Mere end 8.000
  produkter
Lagersaldo i din butik

Ring til os, hvis du vil være helt sikker på, at varen findes i butikken.

Lagersaldo i din butik
Butikker i nærheden

Lagersaldo i butikken

Butikker A-Å
W&N Professional Dammar Gloss Varnish. Blank spraylak fra Winsor & Newton til brug på olie- og alkydmalinger. Bør ikke påføres på oliemaling, inden den er helt tør helt (6-12 mdr.) Kan fjernes med destilleret terpentin. Indhold 400 ml.
Artikelnummer
433850
Mærker
Kategorier
Malemedier
EAN
7320184338502
Volumen (l)
0.4
 • Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 o C/122 o F.
 • Beskyttes mod sollys.
 • Ved vedvarende øjenirritation:
 • Søg lægehjælp.
 • Ved hudirritation eller udslet:
 • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • Vask med rigeligt vand.
 • VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • VED KONTAKT MED HUDEN:
 • Yderst brandfarlig aerosol.
 • Beholder under tryk Kan sprænges ved opvarmning.
 • Forårsager hudirritation.
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • Vask udsat hud grundigt efter brug.
 • Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • VED KONTAKT MED ØJNUKE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • Udslip opsamles.
 • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C /122 °F.

Produktmærkning

Fare

Information

Contains: Turpentine