Varukorg

Spara till önskelista

Lägg till items-in-cart varor i varukorgen i en önskelista

Du verkar inte ha några önskelistor sparade på mina sidor än.

Skapa en ny önskelista:

Tävlingsvillkor för Månadens konst

Så här deltar du i tävlingen

Lägg upp en bild en video på ett konstverk du har skapat själv och tagga kontot @kreatimaofficial samt hashtaggen #kreatimamyart. Något av materialen (färg, lera, penslar eller annat) som du har använt måste vara komma från Kreatima (vilket varumärke som helst som vi säljer). Tävlingsperioden är varje månad under 2024. Du kan tävla fram till kl 23.59 den sista dagen varje månad.

Arrangör och vad du behöver göra för att delta

Tävlingen arrangeras av Panduro och pågår på vår Instagram varje månad under 2024. Genom att du laddar upp din bild med tävlingens hashtag samt taggar vårt Instagram-konto godkänner du ditt deltagande i tävlingen samt dessa tävlingsvillkor. För att kunna delta i tävlingen måste du ha ett öppet Instagram-konto under tävlingsperioden. När du laddar upp ditt bidrag i tävlingen intygar du att du själv har skapat verket samt att du innehar samtliga rättigheter till bilden. Vidare behöver du ha säkerställt att eventuella personer på bilden samtycker till att bilden skickas in till Panduro inom ramen för denna tävling och bilden kan användas för de marknadsföringsändamål som framgår av dessa tävlingsvillkor. Panduro kan komma att begära in skriftlig dokumentation för detta i syfte att säkerställa att detta efterlevs. Panduro förbehåller sig rätten att flagga och diskvalificera bilder eller texter som bedöms vara olagliga, eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande, liksom sådana bilder som kan vara föremål för rättighetsintrång eller i övrigt agerar i strid med tävlingsvillkoren.

Behörighet

Du måste vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige, Norge eller Danmark för att delta i tävlingen. Du får enbart tävla i ditt eget namn. Anställda på Panduro och anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen.

Pris

Vinnarnas pris är ett presentkort på Kreatima värt 500 kronor, titeln ”Art of the month” samt att denne kommer att få exponering i form av ett inlägg i @kreatimaofficial flöde samt höjdpunkter.
Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnare

Alla tävlingsbidrag som lagts upp under hashtaggen bedöms månadsvis av en jury. Efter tävlingens sista dag utser juryn en (1) st vinnare baserat på tävlingsbidragens idé och kreativitet. 
Vinnarna kommer att tillkännages i ett Instagram-inlägg senast en vecka efter sista tävlingsdag. Juryns beslut går ej att överklaga. Vinnarna meddelas även genom ett direktmeddelande på Instagram, som tävlingsdeltagare ansvarar du för att dina kontaktuppgifter är rätt ifyllda.
Om vi inte får kontakt med en utsedd vinnare inom 14 dagar efter denna har offentliggjorts förfaller vinsten och en annan vinnare kommer att utses. Ingen kompensation kommer att utgå till den som först utsågs.

Rätten att använda de uppladdade tävlingsbidragen 

När ditt bidrag laddas upp med korrekta taggar (@kreatimaofficial samt #kreatimamyart) och du väljer att delta i tävlingen, ger du Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark rätten att helt fritt använda ditt tävlingsbidrag i alla nämnda bolags marknadsföring under hela tävlingsperioden och i ett år från tillkännagivandet av vinnaren. Detta innebär att Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark får använda alla tävlingsbidragen på valfritt vis, utan begränsning i omfattning och territorium, dock endast inom respektive bolags normala verksamhet och i enlighet med lag och god sed. Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark äger därmed rätten att fritt använda alla inlämnade tävlingsbidrag, i sin helhet eller delvis, i all administration kring tävlingen såväl som i marknadsföringssyften i samtliga av de kanaler/medier som bolagen nyttjar såväl under tävlingen samt därefter inklusive men inte uteslutande annonser i tidningar, tv, internet inklusive sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram osv. Notera att detta gäller även om du inte utses till vinnare.

Rätten att använda vinnarbidraget

Om du utses som vinnare överlåter du förfoganderätt exklusivt till Panduro Hobby AB i Sverige och Finland, Panduro Hobby AS i Norge och Panduro Hobby A/S i Danmark som får använda ditt vinnarbidrag på valfritt vis, utan begränsning i tid, omfattning och territorium, dock endast inom deras normala verksamhet och i enlighet med lag och god sed.

Övrigt

Panduro tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, internetuppkoppling eller motsvarande. 

Hantering av personuppgifter

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att Panduro kan registrera och använda de personuppgifter du uppger för att administrera tävlingen såsom namn eller mejladress. De uppgifter du lämnar om dig själv för att delta i tävlingen, kommer Panduro enbart att använda för att administrera tävlingen. Personuppgifterna, bortsett från uppladdade bilder där personer eventuellt förekommer, kommer inte att användas till marknadsföring. 
Av skattetekniska skäl och för att verifiera åldern kommer vi även att behöva personnummer och kontaktuppgifter från vinnaren. 
Du har rätt att begära information från Panduro om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Panduros integritetspolicy. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter hänvisas till Panduros kundservice.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Panduro Hobby AB eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Ansvarig for tävlingen och dataansvarig

Panduro Hobby AB
205 14 Malmö
Sverige
Telefon: 040-55 46 00
Mejl: customercare@kreatima.se

Organisationsnummer: 556073-6356
Vid eventuella frågor, kontakta Kreatima Customer Care.
Följ oss gärna på Instagram  @kreatimaofficial och på www.facebook.com/kreatima.

Vinnare 2024

Mars 

Hanna Gulin, @artbyhannagulin

April

Inita Blumberga, @akvarellblomster

Maj

Zanna Guldbrandsson, @zannaguldbrandsson.art