Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

0 (0 recensioner)

Artists Varnish Gloss spray

179,90
50+ st online
Välj variant:
1
179,90
 • car
  Fri frakt över 599 kr.
  Hemleverans fr 9 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
 • delivery
  Leverans 2-4 arbetsdagar.
 • products
  Mer än 9.000
  produkter
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Artists Varnish Spray, Winsor & Newton. Konstnärsfernissa som skyddar målningar med olje- alkyd- eller akrylfärg och som inte gulnar. Går att ta bort med lacknafta. Prova sprayen först, innan användning på det färdiga arbetet. Håll ett avstånd på 25–30 cm. Oljemålning: låt torka 6–12 månader före behandling. Efter användning: håll burken upp och ned och spraya tills det inte kommer ut mer (för att hålla munstycket rent). Förpackning med 400 ml. Gloss
Artikelnummer
679900
Varumärke
Kategori
Målarmedier
EAN
0884955002414
Volym (l)
0.4
Höjd (mm)
210
Diameter ytter (mm)
65
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • Förvaras på väl ventilerad plats.
 • Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID INANDNING:
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Skyddas från solljus.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Orsakar organskador.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 • Förvaras inlåst.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Stoddard solvent