Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

0 (0 recensioner)

Artists Varnish Matt spray

179,90
Slut online
Välj variant:
1
 • car
  Fri frakt över 599 kr.
  Hemleverans fr 9 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
 • delivery
  Leverans 2-4 arbetsdagar.
 • products
  Mer än 9.000
  produkter
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Artists Varnish Spray, Winsor & Newton. Konstnärsfernissa som skyddar målningar med olje- alkyd- eller akrylfärg och som inte gulnar. Går att ta bort med lacknafta. Prova sprayen först, innan användning på det färdiga arbetet. Håll ett avstånd på 25–30 cm. Oljemålning: låt torka 6–12 månader före behandling. Efter användning: håll burken upp och ned och spraya tills det inte kommer ut mer (för att hålla munstycket rent). Förpackning med 400 ml. Matt
Artikelnummer
679901
Varumärke
Kategori
Målarmedier
EAN
0884955002292
Volym (l)
0.4
Höjd (mm)
210
Diameter ytter (mm)
65
 • Förvaras inlåst.
 • Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • Sök läkarhjälp.
 • Samla upp spill.
 • Förvaras på väl ventilerad plats.
 • Ta av nedstänkta kläder.
 • Vid hudirritation:
 • Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID INANDNING:
 • Tvätta med mycket vatten.
 • VID HUDKONTAKT:
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Skyddas från solljus.
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Irriterar huden.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Orsakar organskador.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • Sök läkarhjälp vid obehag.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.

Produktmärkning

Övrig information

Contains: Stoddard solvent