Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Artists Varnish Satin spray

199.90
50+ st online
1-3 arbetsdagars leverans
Välj variant:
1
199.90
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Artists Varnish Spray, Winsor & Newton. Konstnärsfernissa som skyddar målningar med olje- alkyd- eller akrylfärg och som inte gulnar. Går att ta bort med lacknafta. Prova sprayen först, innan användning på det färdiga arbetet. Håll ett avstånd på 25–30 cm. Oljemålning: låt torka 6–12 månader före behandling. Efter användning: håll burken upp och ned och spraya tills det inte kommer ut mer (för att hålla munstycket rent). Förpackning med 400 ml. Satin
Artikelnummer
679902
Varumärke
Kategori
Målarmedier
EAN
0884955002339
Volym (l)
0.4
Höjd (mm)
210
Diameter ytter (mm)
65
 • Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • Förvaras på väl ventilerad plats.
 • Ta av nedstänkta kläder.
 • Sök läkarhjälp.
 • Vid hudirritation:
 • Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • Tvätta med mycket vatten.
 • VID INANDNING:
 • VID HUDKONTAKT:
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Skyddas från solljus.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Orsakar organskador.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Irriterar huden.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Tvätta utsatt hud grundligt efter användning.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Sök läkarhjälp vid obehag.
 • VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Vid hudirritation: Sök läkarhjälp
 • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 • Förvaras inlåst.

Produktmärkning

Övrig information

Contains: Stoddard solvent