Derwent Plastsudd, - ett bra radergummi med skarpa hörn och kanter. Ger bra grepp och kontroll och kan även återskapas med en vass kniv, om det behövs. För att uppnå en skarp linje, lägg en rak kant papper över ditt arbete och radera ända fram till kanten. Suddar blyerts/grafit. ... Läs mer