Pennvässare Twin Hole, från Derwent. Batteridriven. För två olika storlekar: Ø 9-12 mm och 6-8 mm.