Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Dylon

Dylon wash & dye Black

179.90
50+ st online
1-3 arbetsdagars leverans
1
179.90
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Dylon wash & dye Black, återfärgar svart textil, upp till 500 g torrt tyg. Tvättmaskin 40 °C. Lämpliga tyger: bomull, linne och viskos. Tygblandningar av polyester/bomull och polyester/viskos ger ljusare nyanser. Ej lämpliga tyger: ull, silke, polyester, akryl, nylon och specialbehandlade tyger. Allt som behövs + bruksanvisning ingår i förpackningen. Innehåll 350 g.
Artikelnummer
240075
Varumärke
Kategori
Textilfärger
EAN
5000325035386
Vikt (g)
350
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID INANDNING:
 • Tvätta med mycket vatten.
 • VID HUDKONTAKT:
 • Kan vara korrosivt för metaller.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Förvaras inlåst.
 • Sök läkarhjälp vid obehag.
 • Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCUKTRALUK/läkare.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Sodium silicate, C.I. Reactive Black 5, C.I. Reactive Yellow 201, Di-Na substituted polycycle sulfonate