Varukorg

 • Fix-it Lim 160ml
 • Fix-it Lim 160ml
 • Fix-it Lim 160ml
 • Fix-it Lim 160ml
Casco

Fix-it Lim 160ml

129.90
10 st online
1-3 arbetsdagars leverans
1
129.90
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Fix-it lim, Tub 160 ml. Casco. Elastiskt och fogfyllande lim för användning både inne och ute, året om. Fäster mot de flesta material.
Artikelnummer
102571
Varumärke
Kategori
Allroundlim
EAN
73119801019718
Volym (l)
0.16
Bredd (mm)
120
Längd (mm)
260
Djup
41
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Brandfarlig vätska och ånga.
 • Irriterar huden.
 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Samla upp spill.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • Förvaras inlåst.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Ethyl acetate