Ritkol i kritform (carre kritor), mer pressat och kompakt än vanliga kolstick. Set med 6 kritor (charcoal blocks) - 2 x soft, 2 x medium & 2 x hard.