Set med teckningskritor, (carre kritor) i olika sepiatoner. Lämpligt underlag är t ex matt skisspapper, kvistpapper/naturpapper eller ritpapper med svag gräng (ytstruktur). Innehåller 6 st kritor som följer: 2 x röd, 2 x ljusbrun & 2 x mörkbrun.