Varukorg

 • Kontaktlim Casco 160ml
 • Kontaktlim Casco 160ml
 • Kontaktlim Casco 160ml
 • Kontaktlim Casco 160ml
 • Kontaktlim Casco 160ml
 • Kontaktlim Casco 160ml
 • Kontaktlim Casco 160ml
 • Kontaktlim Casco 160ml
Casco

Kontaktlim Casco 40ml

64.90
34 st online
1-3 arbetsdagars leverans
Välj variant:
1
64.90
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
KontaktlimFör kontaktlimning av gummi, läder, metall kakel, papp, trä m m. Baserat på lösningsmedel. God beständighet mot olja, bensin och vatten. Fäster direkt. Behöver inte sitta i press. Tål -20 grader till +70 grader. 40 ml
Artikelnummer
102579
Varumärke
Kategori
Allroundlim
EAN
7311980114964
Volym (l)
0.04
Bredd (mm)
100
Längd (mm)
215
Djup
26
 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Innehåller N,N-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide). Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 • Förvaras inlåst.

Produktmärkning

Fara

Övrig information