Förtunning, METALIMO Fine Art. En skonsam, luktfri förtunning. Lämplig för konstnärligt bruk och penseltvätt (för oljefärg). Innehåller alifatiska kolväten och får inte hällas ut i avloppet. 250 ml