Brause skrivset, för kalligrafi. Innehåll: 1 pennskaft i trä och 6 stålstift. Stift: Plakat 5 mm, Bandzug 2.0 mm, Cito Fein, Steno Feder, Schulerfedern och Rosen.