Brause skrivset, för kalligrafi. Innehåll: 1 pennskaft i trä och 6 stålstift. Stift: Bandzug 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, Steno Feder, Pfannenfeder och Cito Fein.