Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Nitor

Nitor Balsamterpentin 1L

229.90
Endast 7 kvar
1-3 arbetsdagars leverans
1
229.90
Endast 7 kvar
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Nitor balsamterpentin. Lösnings- och förtunningsmedel för spädning av färger och tjäror, impregnering av träbåtar, trämöbler, rengöring av penslar och verktyg. Ej vattenlöslig. Innehåll: 1 liter.
Artikelnummer
103983
Varumärke
Kategori
Rengöring
EAN
7319481000045
Volym (l)
1
Bredd (mm)
82
Längd (mm)
256
Djup
82
 • Skadligt vid inandning.
 • Skadligt vid förtäring.
 • Brandfarlig vätska och ånga.
 • Irriterar huden.
 • Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Skadligt vid hudkontakt.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Skadligt vid förtäring eller inandning
 • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCUKTRALUK /läkare.
 • Framkalla INTE kräkning.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Turpentine, oil