Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Nitor

Nitor Målarterpentin 1 L

149.90
Endast 6 kvar
1-3 arbetsdagars leverans
1
149.90
Endast 6 kvar
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Målarterpentin, - för spädning av olja och alkydfärger samt vid rengöring av målningsverktyg. Högre kvalitet av lacknafta. Innehåll: 1 liter.
Artikelnummer
104006
Varumärke
Kategori
Rengöring
EAN
7319481000182
Volym (l)
1
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Brandfarlig vätska och ånga.
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Orsakar organskador.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Framkalla INTE kräkning.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy and Turpentine