Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

0 (0 recensioner)

Prof. Dammar Varnish 400 ml

199,90
Endast 3 kvar
1
199,90
Endast 3 kvar
 • car
  Fri frakt över 599 kr.
  Hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
 • delivery
  Leverans 2-4 vardagar.
 • products
  Mer än 9.000
  produkter
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
W&N Professional Dammar Gloss Varnish. Blank spray fernissa från Winsor & Newton för användning på olje- och alkydmålningar. Bör ej appliceras på oljemålningar innan de torkat helt (6-12 mån). Kan avlägsnas med destillerad terpentin. Innehåll 400 ml.
Artikelnummer
433850
Varumärke
Kategori
Målarmedier
EAN
7320184338502
Volym (l)
0.4
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Skyddas från solljus.
 • Vid bestående ögonirritation:
 • Sök läkarhjälp.
 • Vid hudirritation eller utslag:
 • Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • Tvätta med mycket vatten.
 • VID KONTAKT MED ÖGONEN:
 • VID HUDKONTAKT:
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Irriterar huden.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Tvätta utsatt hud grundligt efter användning.
 • Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 • Samla upp spill.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Turpentine