Schellackpolityr, av mycket god kvalitet. Används till franskpolering. Kan också användas som kvistlack för att isolera kvistar innan målning. Lacket förhindrar kådan att tränga igenom färgen och ge gulaktiga fläckar. 0,25 lit