Varukorg

-10%
Royal Talens

Talens Protecting Spray 150 ml

179.90
199.90
Du sparar 20.00
50+ st online
1-3 arbetsdagars leverans
1
199.90 179.90
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Talens skyddsspray, - skyddar målningar mot fukt, damm, fett etc. Användbar till akvarell, gouache och Ecoline färgpennor. Färglös, gulnar ej, torkar snabbt och ger en matt yta. Innehåller 150 ml.
Artikelnummer
444562
Varumärke
Kategori
Målarmedier
EAN
8712079000684
Bredd (mm)
53
Längd (mm)
145
Djup
53
 • Orsakar organskador.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 o C/122 o F.
 • Skyddas från solljus.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • Läs etiketten före användning.
 • Förvaras inlåst.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, 2-propanol